True

SKADEREPARATIONER

Olyckor kan hända, även i båtlivet. Men ingen panik  Båtcentret sköter skadereparationer smidigt och snabbt i samarbete med ditt försäkringsbolag!

Då olyckan är framme

I en situation där liv och hälsa är hotade bör du alltid ringa nödnumret 112! Om du behöver hjälp till sjöss, ring sjöräddningens nödnummer 0294 1000 eller VHF-kanalen 16/ VHF-DSC 70. På sjöräddningens hemsidor hittar du noggrannare instruktioner för hur du ska agera i en nödsituation på vattnet.

Skador kan uppstå i olika situationer till sjöss eller under transporter och vinterförvaring. I hamnar kan även skador till följd av ofog uppstå. Någon gång kan även den egna ansvarsförsäkringen komma till användning. Här har vi gjort upp en generell instruktion för hur en skada bör hanteras och repareras.


Skador till följd av en olyckshändelse


Dokumentera noga

Fota skadan. Ta både detaljbilder och helhetsbilder. Om det exempelvis är frågan om ett motorhaveri till följd av grundstötning fotar man vanligen åtminstone propellern, fenan, hela aktern och motorn. Kontrollera on andra delar förvridits eller gått sönder till följd av olyckan och kontrollera motorns upphängning. Undersök, om möjligt, ifall båtens botten är skadat. Fota motorns serienummer, även om det syns på trafi-kortet. Skriv upp var och när olyckan skedde och vilka väderförhållanden som rådde. Försäkringsbolaget förutsätter en grundlig beskrivning av olycksförloppet. Skriv ännu upp båtens aktuella förvaringsplats för skadekontrollen (t.ex. adress och bryggplatsnummer).


Kontakta vår verkstad tidigt  

Du kan vara i kontakt med vår verkstad i ett tidigt skede. Beslutet om skadeersättningen görs alltid av försäkringsbolaget och försärksingbolaget kontrollerar skadan. Vår service kan dock planera reparationens budget redan innan beslutet är fattat och göra upp en reparationskostnadskalkyl åt försäkringsbolaget. Vår servicepersonal kan också hjälpa dig att beskriva skadan i tekniska termer. Vi kan eventuellt också ha en lånebåt att hyra ut, om inte för hela reparationstiden, så åtminstone för en del av den. 


Notera arbetsfördelningen mellan verkstaden och försäkringsbolaget

Själva reparationen utför vi sakkunnigt i enlighet med försäkringsbolagets instruktioner. I vårt sortiment finns i först hand originaldelar. Gamla motorer kan vi också reparera med så kallade tillbehörsdelar. Du betalar din båtförsäkrings självrisk till oss och vi tar hand om räkningen tillsammans med ditt försäkringsbolag, enligt bolagets beslut. Notera att reparationsbeställningen görs mellan dig och vår verkstad. Försäkringsbolaget ersätter skadan enligt försäkringsvillkoren, vilket innebär att exempelvis självrisken och eventuella åldersavdrag betalas av reparationsarbetets beställare. Din båt har utsatts för skadegörelse, inbrott eller stöld


Gör först en brottsanmälan till polisen. Anmäl skadan till försäkringsbolaget och glöm inte att bifoga brottsanmälan till skadeanmälan. Försäkringsbolaget ger instruktioner för hur du sedan går vidare i fallet. Det lönar sig att tålmodigt invänta deras instruktioner. Ett hyres- eller investeringsbeslut utan försäkringsbolagets lov är du nämligen tvungen att betala själv. Vår verkstad kan dock göra upp en budget för skadan redan innan beslutet är fattat. Ofta kräver reparation av skador till följd av skadegörelse ett helt teams insatser.


 

Skadereparationerna utförs av vårt kunniga serviceteam

Båtcentrets service betjänar på Kimitoön och i Ekenäs med omnejd!To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.